Akademia Małych Smoków

Filia Ursus

Zajęcia w cenie czesnego:

– język angielski (dwa razy w tygodniu)

– gimnastyka

– plastyka

– rytmika

Zajęcia dodatkowo płatne:

– piłka

– zumba

– ceramika

– zajęcia z deskami

– tańce z elementami logorytmiki

– judo

– zajęcia indywidualne z logopedą

– zajęcia wyrównawcze z psychologiem