Szkoła podstawowa

Do grupy adaptacyjnej przyjmujemy dzieci, które ukończyly 1 roczek. Oferujemy bezpłatną adaptację i nie przepełniamy grup. Stwarzamy najlepsze warunki do stawiania pierwszych kroków, wypowiadania pierwszych słów i budujemy poczucie biezpieczeństwa. Działamy w pełnym porozumieniu z rodzicami. Plan dnia oraz menu dopasowane jest do potrzeb maluszków.

 W grupie adaptacyjnej dbamy o rozwój następujących umiejętności:

1. Poznawanie otaczającego nas świata.

2. Rozwijanie funkcji społecznych-poznawczych:

- ćwiczenie samodzielności adekwatnej do wieku i możliwości dzieci,

- nauka i rozwijanie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka.

3. Rozwój ruchowy.

4. Rozpoznawanie i nazywanie części ciała.

5. Poznawanie podstawowego słownictwa.

6. Zajęcia ruchowe, muzyczno-rytmiczne i plastyczne.

Zapraszamy :)