szkoła info

Szkoła podstawowa

Szczegóły pracy Naszej Szkoły Podstawowej, informacja o wychowawcy I klasy oraz program w oparciu o który będziemy pracować.

Nauczycielem, a zarazem wychowawcą I-ej klasy będzie mgr Anna Małgorzata Angrocka. Jest to osoba z ponad dwudziestoletnim stażem pracy jako nauczyciel edukacji początkowej, pracujący z klasami 1 - 3 szkoły podstawowej. Pani Małgorzata jest nauczycielem dyplomowanym. Jest również absolwentką Nauczania Początkowego z j. polskim oraz Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez cały czas aktywna zawodowo. Pracowała przez wiele lat w szkołach państwowych, ale także w prywatnych polskich szkołach poza granicami Polski (m.in. w Libii).

Nasza Szkoła Podstawowa będzie realizować Podstawę Programową zatwierdzoną przez MEN. Podstawa programowa to zajęcia z edukacji polonistycznej, przyrodniczej, edukacji społecznej, matematycznej, muzycznej, technicznej, wychowania fizycznego oraz plastycznej. Wszystkie zajęcia w rozszerzonej formie, które zawarte są w podstawie programowej będą prowadzone z: języka angielskiego z p. Katarzyną Moneta (zajęcia codziennie) oraz zajęcia muzyczne z p. Kamilą Lewandowską (codziennie na przemian z zajęciami z w-f z p. Maciejem Kaczorowskim). W cenie czesnego będzie również prowadzone kółko plastyczne, mające na celu rozwijać innowacyjność twórczą z p. Katarzyną Hoffmann. Z kolei zajęcia wyrównawcze pt.: „odrabianki” – czyli odrabianie pracy domowej pod opieką nauczyciela (p. Marii Lewandowskiej – nauczyciela świetlicy) oraz podstawowa opieka psychologiczna z psychologiem p. Agnieszką Olchowik i kontynuacja nauki języka francuskiego z p. Karoliną Marszałek.

W szkole będą również organizowane odpłatne zajęcia popołudniowe, takie jak: taekwondo z p. Maciejem Kaczorowskim, taniec/balet z p. Blanką Bekier, zajęcia musicalowo-teatralne z p. Kamilą Lewandowską, indywidualne zajęcia z logopedą p. Darią Łączyńską, szachy czyli gry logiczne oraz zajęcia z reedukacji dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.