szkoła info

Angielski i Sport

JĘZYK ANGIELSKI

Największe szanse na opanowanie języka obcego i płynne posługiwanie się nim w przyszłości mają dzieci rozpoczynające naukę najwcześniej. Już dwuletnie dziecko jest w stanie opanować najprostsze słowa, wierszyki, rymowanki w języku obcym. Wielokrotne powtarzanie odpowiednio dobranych słówek, słuchanie kaset oraz zabawa i wspólne śpiewanie piosenek kładzie nacisk na naukę mówienia i rozumienia ze słuchu. Sprzyja to naturalnemu przyswajaniu języka obcego przez dzieci.
Wiek przedszkolny to najlepszy okres do rozpoczęcia nauki języka obcego. To właśnie wtedy dzieci nabywają dodatkowych umiejętności, które są niezbędne w dalszym życiu. Ponadto wspólna zabawa z innymi dziećmi podczas słuchania obcojęzycznych tekstów zwiększa intelektualny potencjał dziecka oraz pomaga w stymulacji jego rozwoju mózgu.
Zajęcia dla kilkuletnich dzieci to przede wszystkim zabawy, śpiewanie piosenek, gry językowe, mini dialogi, nauka z wykorzystaniem kaset audio i video oraz różnorodnych materiałów wizualnych, a także activities takich jak malowanki, wyklejanki i zabawy ruchowe.
Oprócz zajęć dla dzieci, prowadzimy również popołudniowe zajęcia językowe dla dzieci z poza przedszkola oraz zajęcia dla dzieci starszych (opis zajęć w zakładce <<zajęcia popołudniowe>>)

AIKIDO

Aikido to defensywna sztuka walki. Oznacza to, że składa się tylko i wyłącznie z technik obronnych. Uderzenia, kopnięcia i inne formy ataku służą wyłącznie doskonaleniu formy samoobrony.

Według zasad aikido napastnik nie jest wrogiem. Podczas treningów ćwiczymy z partnerem, a nie z przeciwnikiem, a celem technik nie jest zwycięstwo, lecz bezpieczne wyjście z opresji, bo tutaj nie ma przegranych. W Aikido najważniejsze jest zgranie w czasie technik obronnych z atakiem przeciwnika. Dzięki temu warunkowi wykorzystuje się siłę atakującego. W Aikido uczymy w tym celu technik zejść z linii ataku, dźwigni i rzutów.

Aikido to sztuka walki niezawierająca agresji. Jest doskonałą podstawą do tworzenia treningu dla najmłodszych dzieci. Wszystkie techniki wprowadzane podczas treningów są tak dobrane, aby każde dziecko w sposób właściwy i bezpieczny mogło nauczyć się zasad samoobrony. Ilość zabaw i gier ruchowych, które urozmaicają trening, zależna jest od grupy wiekowej.

GIMNASTYKA

Gimnastyka w przedszkolu to podstawowa forma aktywności ruchowej dziecka. W trakcie zajęć wykorzystywane są klasyczne gry i zabawy ruchowe modyfikowane dla potrzeb gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, zwracamy uwagę na przyjmowanie przez dzieci prawidłowej postawy, wprowadzamy zabawy z elementami wzmacniania mięśni grzbietu, brzucha, pośladków, ćwiczenia stóp, ćwiczenia oddechowe. Stosowane są różne przybory i przyrządy: woreczek, szarfa, laska gimnastyczna, obręcze, krążki, piłka. Dzieci poznają zabawy z kocykiem, materacem, drabinkami, ławeczkami gimnastycznymi, ponadto rozwijają też umiejętności zespołowego współdziałania i współzawodnictwa oraz wpajane są im potrzeby podporządkowania się obowiązującym przepisom i normom.