szkoła info

Taniec i Rytmika

TANIEC KREATYWNY

Zajęcia tańca kreatywnego wprowadzają dzieci w krąg tańca i ruchu poprzez własne doświadczenia, wrażliwość, eksperyment i zabawę.

W toku zajęć wykorzystywane są różnorodne metody dydaktyczne od elementów arteterapii, przez metody W. Sherbourne, pedagogiki zabawy i inne. Ta zmienność daje dzieciom szansę na odkrywanie możliwości własnego ciała, wyrażania ekspresji  i własnej wrażliwości, uczuć poprzez ruch i taniec.

W poszukiwaniach ekspresji ciała towarzyszą zajęciom różne rekwizyty (tj, piórko, chusta, balon, nitka itp.), które inspirują do poszukiwania nowych form ruchu. W zdobywaniu umiętności ruchowych, koordynacji, kontroli napięcia i rozluźnienia pomagają różnorodne techniki ruchu tj.: elementy techniki modern, tańca ludowego czy towarzyskiego. Na bazie zdobywanego warsztatu ruchu powstają choreografie taneczne do różnego rodzaju muzyki (klasyczna, rozrywkowa, „eksperymentalna”), które czerpią z twórczej współpracy i zdobywanego warsztatu ruchowego. 

Zajęcia prowadzi Katarzyna Żebrowska – pedagog z wieloletnim doświadczeniem, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu i Instytutu E.J.Dalcroze’a w Brukseli.

TANIEC DLA DZIECI

Zajęcia taneczne kształtują pewność siebie, swobodę działania oraz wyczucie własnego ciała. Uczymy się prostych kroków i ukadładów tanecznych. Zajęcia te wyrabiają poczucie rytmu oraz umiejętność skoordynowania całego ciała dziecka.
Podczas zabawy muzyczno-ruchowych dzieci nauczą się współdziałać z całą grupą.

RYTMIKA

Głównym celem zajęć rytmiczno-muzycznych jest rozbudzenie w dzieciach ich naturalnej kreatywności i twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, taniec i aktywne słuchanie muzyki. Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka oraz improwizacji ruchowych jak i śpiewanych. Są to zajęcia mające na celu kształcenie poczucia rytmu oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki. W realizacji tych założeń pomaga fakt, że dzieci w wieku przedszkolnym wykazują naturalną spontaniczność i ogromną radość w swych piewszych działaniach muztcznych.