szkoła info

Edukacja i Plastyka

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Logopedą w naszym przedszkolu jest mgr Daria Łączyńska absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie, która zajmuje się:
  • diagnozą tzn. rozpoznawaniem zaburzeń mowy lub nieprawidłowej wymowy głosek,
  • profilaktyką logopedyczną, czyli wspomaganiem rozwoju mowy i zapobieganiem powstawaniu wad wymowy,
  • terapią logopedyczną, która polega na wyrównywaniu opóźnień rozwoju mowy, likwidowaniu przyczyn zaburzeń mowy, czemu służąćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fonacyjne i słuchowe, a także korygowanie wad wymowy.
 
ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
Psychologiem w naszym przedszkolu jest mgr Magdalena Dziugieł - absolwentka psychologii rozwojowej, wychowawczej i psychologii rodziny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnej interwencji na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła wiele kursów doskonalących, m.in. kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenia terapii behawioralnej, kurs Metody Dennisona i Metody Dobrego Startu.
 
ZAJĘCIA Z TERAPII RĘKI
Zajęcia terapii ręki prowadzone są w formie zabawy i zachęcania dzieci do prawidłowej nauki rysowania graficznego i pisania.
Ćwiczenia grafomotoryczne mają na celu usprawnienie i stymulowanie rozwoju motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w najstarszych grupach. Dzieci rysują proste linie jest to forma zabawa w rysowanie ołówkiem B4 poznając właściwości i możliwości grafitu. Na kolejnych zajęciach stawiane są zadania o wzrastającym stopniu trudności. W trakcie zajęć dbamy o prawidłowe ułożenie ciała, ręki tak aby dziecka nie zmęczyć a nauczyć rysować i pisać. Odnoszenie pierwszych sukcesów w rysowaniu, motywuje dzieci do dalszych ćwiczeń, które są niezbędnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie nauki pisania.
 
ADAPTACJA SPOŁECZNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Elementy wchodzące w skład warsztatów z Adaptacji Społecznej Dzieci:
  •  praktyczne przygotowanie dzieci do świadomego uczestnictwa i odnajdywania się w sytuacjach społecznych w kontakcie zarówno z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi. Poprzez odgrywanie scenek oraz ćwiczenia warsztatowe dowiadujemy się na przykład: jak zachować się gdy zaczepia i dokucza kolega, jak złożyć solenizantowi życzenia, jak rozmawiać przez telefon, jak zaprzyjaźnić się z nowym kolegą, jak radzić sobie z wyzwaniem, trudnymi emocjami, stresem, niepowodzeniem, czy jak zachować się gdy zaczepia nas obcy dorosły. Każde dziecko odgrywa wiele ról w kontekście jednej sytuacji, dzięki czemu uczy się patrzenia na nią z różnych perspektyw, doświadcza i uczy się empatii.
  • nauka autoprezentacji i wystąpień przed gronem słuchaczy
  • rozwijanie osobowości dziecka, wzmocnienie pewności siebie, świadomości własnych mocnych stron, rozwijanie potencjału dziecka
  • nauka ładnego mówienia, ćwiczymy oddech, płynność i jasność wypowiedzi, wplatamy energetyzujące ćwiczenia logopedyczne
Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w zajęciach z Adaptacji Społecznej Dzieci?
Dzieci stają sięśmielsze i bardziej otwarte na sytuacje związane z innymi ludźmi. Potrafiąładnie się zaprezentować i wypowiadać. Zdobywają tzw. Kompetencje społeczne, dzięki którym lepiej poradzą sobie w sytuacjach, w których znajda się po raz pierwszy.
 
 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Sprzyja wszechstronnemu rozwojowi oraz uwrażliwia na piękno różnorodnych zjawisk. Jest źródłem radości i dobrej zabawy.
Podczas zajęć przedszkolaki usprawniają prace dłoni (wyklejanie, malowanie, wycinanie itp.) tak istotną dla późniejszej nauki pisania. Jest to doskonała okazja, żeby wspierać kilkulatka w poszukiwaniu talentów, które w nim drzemią i wzmocnić w nim wiarę we własne możliwości.
Zajęcia kształtują umiejętność współpracy w grupie, budują wiarę we własne możliwości, umożliwiają wyrażanie kreatywności i rozwijanie dziecięcych talentów.
W toku spotkań dzieci poznajążnorodne techniki i materiały:
·       malowanie palcami
·       malowanie gąbką
·       wydzieranka
·       rzeźba w glinie
·       wytwory z masy papierowej
·       wycinanki
·       prace z wykorzystaniem surowców wtórnych
·       wykonywanie ozdób z masy solnej
·       rysowanie pastelami
·       witraż z papieru
·       mozaika
·       malowanie „mokre na mokrym”
·       rysowanie nitką
·       nakrapiany tusz
·       malowanie na gnieciuchu z gazet
·       malowanie na gazie
·       malowanie farbą mydlaną
·       wytwory z plasteliny