szkoła info

Program edukacyjny

Podstawą pracy dydaktyczno-wychowawczej w Naszym oddziale Akademii Małych Smoków jest program wychowania przedszkolnego oparty na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego pt.: "Trampolina" Wydawnictwo PWN oraz "Przygoda z uśmiechem" Wydawnictwo WSiP.

AKADEMIA MAŁYCH SMOKÓW stawia na dwujęzyczność - od września 2014r. - wprowadziliśmy nowy, autorski program EVERYDAY ENGLISH.

W codzienny program zajęć naszego Przedszkola wplatamy język angielski. Dzieci przyswajają drugi język w czasie zarówno nauki, zabawy, posiłków jak i wszelkich wydarzeń przedszkolnych. Będziemy dążyć do tego, aby dwujęzyczność naszych Przedszkolaków była rzeczą naturalną.

 

Wyumieniona wcześniej podstawa programowa, dotycząca wychowania przedszkolnego opisuje proces edukacji oraz wspomagania rozwoju dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Określa ona obszary działalności edukacyjnej przedszkola oraz cele wychowania przedszkolnego. W każdym z obszarów rozwoju podane są wiadomości oraz umiejętności, którymi powinny wykazywać się dzieci na każdym etapie wychowania.

 

W RAMACH PODSTAWOWEGO PROGRAMU OBJĘTEGO CZESNYM MIESIĘCZNYM W AKADEMII MAŁYCH SMOKÓW PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
 • język angielski – zajęcia odbywają się poprzez śpiewanie piosenek, zabawy oraz korzystanie z podstawowych zwrotów w życiu codziennym,
 • rytmika – zajęcia rytmiczno-muzyczne i umuzykalniające, które mają na celu rozbudzenie oraz rozwinięcie umiejętności muzycznych, takich jak: śpiewanie piosenek, poznawanie instrumentów muzycznych, itp.,
 • poznawanie przyrody – Świat wokół nas
 • spotkania z literaturą dziecięcą – czytanie bajek i rozmowa o nich,
 • gimnastyka buzi i języka, ćwiczenia logopedyczne oraz zjęcia z psychologiem,
 • zagadnienia dotyczące zasad higieny i bezpieczeństwa,
 • nauka dobrych manier,
 • rozwijanie technik manualnych oraz pobudzanie wyobraźni poprzez zajęcia plastyczne (rysunek, rzeźba, wyklejanki, malowanki, prace z glinką, modeliną, plasteliną itd.),
 • zajęcia gimnastyczne, mające wpływ na prawidłowy rozwój sylwetki dziecka,
 • poznawanie pojęć matematycznych przy zastosowaniu metody prof. E Gruszczyk-Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka”, mające na celu rozwijanie umiejętności mówienia wg metody "Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz,
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania, pisania oraz poznawania liter, bazujące na założeniach glottodydaktyki.