szkoła info

PRZEDSZKOLE

Przedszkole Niepubliczne AKADEMIA MAŁYCH SMOKÓW przy ul. Bełzy 15 w Ursusie przyjęło pierwsze dzieci w drugiej połowie sierpnia 2012 roku. Rozpoczął się wtedy okres adaptacyjny dla naszych przyszłych predszkolaków.

3-go września 2012 edukację w AKADEMII MAŁYCH SMOKÓW rozpoczęło 15 dzieci.

Wrzesień był jeszcze miesiącem adaptacyjnym, dzieci uczyły się zasad funkcjonowania w Przedszkolu i przebywania w grupie rówieśniczej.

Od października 2012 rozpoczęły się przedszkolne zajęcia, najpierw został wprowadzony język angielski, zajęcia edukacyjne oraz praca z kiążeczką, a póżniej stopniowo zajęcia rytmiczno-muzyczne oraz plastyczne.

Od grudnia 2012 elementem stałym programu edukacujnego stały się różne cykliczne wydarzenia jak Spotkanie z Mikołajem, Bal Przebierańców, oraz przedstawienia teatralne i koncerty

W styczniu 2013 roku, wraz ze wzrostem liczyby dzieci, w Przedszkolu pojawiły się już dwie grupy: dzieci młodsze i starsze.